Stefan Edman

Biolog & Författare

Min radiopredikan i P1 söndag 17 januari, tema Livets Vatten

Livets källa, livets vatten – det är ämnet för den här söndan. Ett spännande och angeläget tema, för oss som individer – och för världens framtid. Texterna handlar både om det yttre, fysiska vattnet – men kanske främst det inre, det som Jesus talar med kvinnan om vid brunnen. Min vattenpredikan består av tre små Läs mer…

Min radiopredikan i P1 söndag 17 januari

Livets källa, livets vatten – det är ämnet för den här söndan. Ett spännande och viktigt tema, för oss som individer – och för världens framtid. Texterna handlar både om det yttre, fysiska vattnet – men kanske främst det inre, det som Jesus talar med kvinnan om vid brunnen. Min vattenpredikan får ta formen av Läs mer…

Min nyårskrönika på GP Kultur: Världen går åt rätt håll – också!

Nyårsafton igen – och tid att skåla för hälsan och kärleken, karriären och lyckan. Det goda livet i den lilla världen. Och för den stora värld som också är vår – vad vågar vi hoppas på? Efter en svart höst med miljoner på flykt undan krig och förnedring. Med brutal terror mot våra öppna samhällen. Läs mer…

Radiopredikan om vatten nu på söndag i P1 11.03

Söndag 17 januari sänder P1 sin gudstjänst från Johannebergs missionskyrka – Equmeniakyrkan – i Göteborg. Temat är Livets källa, livets vatten. Och jag har inbjudits att samla några tankar kring detta. Det kommer att handla om både det yttre, fysiska vattnet – och det inre, vårt behov av en stilla punkt i tillvarons brus. Jesus Läs mer…

Fågelskådningens outsägliga glädje

2016 är här. Med utmaningar och dramatik – på den globala arenan, för EUs sammanhållning, för Sverige. Och förhoppningar: Klimatkonferensen i Paris, fredsinitiativ. Trots krigen, trots mänskligt lidande är världen faktiskt på väg att bli en bättre plats att leva på; all FN-statistik om hälsa, medellivslängd och ekonomisk utveckling visar det. 2016 är här – Läs mer…