Min radiopredikan i P1 söndag 17 januari, tema Livets Vatten

Livets källa, livets vatten – det är ämnet för den här söndan. Ett spännande och angeläget tema, för oss som individer – och för världens framtid. Texterna handlar både om det yttre, fysiska vattnet – men kanske främst det inre, det som Jesus talar med kvinnan om vid...

Min radiopredikan i P1 söndag 17 januari

Livets källa, livets vatten – det är ämnet för den här söndan. Ett spännande och viktigt tema, för oss som individer – och för världens framtid. Texterna handlar både om det yttre, fysiska vattnet – men kanske främst det inre, det som Jesus talar med kvinnan om vid...

Radiopredikan om vatten nu på söndag i P1 11.03

Söndag 17 januari sänder P1 sin gudstjänst från Johannebergs missionskyrka – Equmeniakyrkan – i Göteborg. Temat är Livets källa, livets vatten. Och jag har inbjudits att samla några tankar kring detta. Det kommer att handla om både det yttre, fysiska...

Fågelskådningens outsägliga glädje

2016 är här. Med utmaningar och dramatik – på den globala arenan, för EUs sammanhållning, för Sverige. Och förhoppningar: Klimatkonferensen i Paris, fredsinitiativ. Trots krigen, trots mänskligt lidande är världen faktiskt på väg att bli en bättre plats att leva på;...