Börjar det likna krisen på 30-talet?

Ska Storbritannien få göra undantag från EU:s hjärteprincip – rätt till samma sociala förmåner för EU-medborgare i samtliga medlemsländer? Mitt i all övrig turbulens tvingas Unionens ledare att ta ställning till detta. Premiärminister David Cameron spelar ett högt...

Parismötet om klimatet lyckades – vad gör Sverige nu?

Kan mänskligheten halvera sina växthusgasutsläpp till år 2050? Kan vi till nästa sekelskifte skapa en värld med välfärd och hälsa för minst 11-12 miljarder människor – utan att använda kol, olja och naturgas? Det var detta COP 21, FNs klimatkonferens i Paris handlade...