Nordhavsräkan är inte utrotningshotad! Det visar biologerna i ICES, Internationella Havsforskningsrådet, när de jämför 1963 – första året man mätte – med dagens siffra. Under denna dryga femtioårsperiod har räkbestånden i Skagerack och Norska rännan vuxit. Dock med en alarmerande nedgång från toppåret 2007 till bottensiffran 2012; därefter har antalet räkor ökat igen, särskilt kraftigt förra året. ICES har därför gett EU-kommissionen beskedet att ca 11 000 ton räka kan fångas i Skagerack/Norska rännan under 2015 – LÅNGSIKTIGT HÅLLBART, dvs utan att äventyra bestånden. 11 000 ton är nästan dubbelt så mycket som man föreslog för 2014.

Allt det här sa jag i TVs Västnytt igår.

Men varför i all sin dar kommer då Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att nu på tisdag – sannolikt – rödlista nordhavsräkan, i kategorin ”nära hotad”? Svaret är enkelt: Artdatabankens uppdrag är att kolla in hur bestånden av djur och växter sett ut de senaste TIO ÅREN. Och när de tittar på nordhavsräkan 2005-2015 konstaterar de att beståndet dippade 2007-2012 dvs beståndet minskade då med 30-50 procent.

Varför minskade då räkbeståndet från toppnoteringen 2007 till 2012? Troligen berodde det på att havstemperaturen var signifikant lägre dessa år vilket gjorde att räkorna lekte och fortplantade sig sämre. Fiskets roll då? Jo, att vissa räkbåtar gjorde s k utkast spelade kanske en viss, men dock mycket mindre roll (utkast=man dumpar just fångad räka i havet för att fånga större räkor någon annanstans; detta är förbjudet i svensk lag sedan 2009)

Kan vi alltså äta räka utan dåligt samvete? Ja, bestånden är på väg uppåt efter dippen, den s k nyrekryteringen av småräka var 2014 mycket god. Och den vetenskapliga kvoten för Västerhavet är alltså 10 900 ton 2015. Om vi svenska konsumenter bojkottar bohusräka – som Världsnaturfonden vill – kommer det istället att innebära en rödlistning av bohuslänska småskaliga räkfiskare! Danska och norska båtar kommer att fiska upp samma bestånd och bl a sälja den till svenska fiskaffärer…

Vi ska givetvis vara ytterst varsamma om havens produktion av fisk och skaldjur. Men räka kan vi fortsätta att avnjuta!