Juli tog äntligen slut. En månad vi kommer att minnas som extremt tjurig, med regn och blåst över badvikarna. Orsaken är den lågtrycksbroms som länge hejdat varmare väder att komma in.

Men om vi för ett ögonblick lämnar det kortsiktiga väderläget och talar klimat – hur kommer det att bli? Är det sant att vi nu har en global uppvärmning – samtidigt som vi på lång sikt går mot en ny istid? Jag har fått frågan många gånger i sommar. Och mitt svar är – ja, det är sant. Planeten Jorden har under årmiljarderna präglats av återkommande, kilometertjocka isar som efter ca 100 000 år smält bort. Perioderna med ”barmark”, interglacialerna har varat i ca 20 000 år.

Vi själva kan leva här i norra Europas tack vara att klimatet för ungefär 18 000 år sedan blev successivt varmare. Efter sex tusen år av avsmältning var vår del av världen isfri och träd örter, djur och människor kunde vandra upp i det som nu är Skandinavien.

Men varför varmare och sen kallare igen? Tre huvudorsaker:
1. Jordens bana runt solen förändras på 100 000 år från cirkel till ellips (platt cirkel) och tillbaka igen.
2. Jordaxeln lutar, från 22 till 25 grader på 41 000 år och tillbaka igen.
3. Solfläckarna, magnetstormar på solen, påverkar graden av molntäckning av vår planet.

Vår egen mellanistid, holocen, kommer av samma skäl att ta slut om fem, sex tusen år och övergå i en ny istid. Det kan varken vi eller våra ättlingar långt framöver göra något åt. Däremot kan och måste vi bry oss om vår egen alarmerande påverkan på klimatet just nu, med effekter för ekosystemen och livet på jorden. Förändringarna brådskar: Med ny teknik och sundare konsumtion måste vi snabbt begränsa ökningen av den globala uppvärmningen till de 2 grader som forskarna maximalt tror att jordens ekosystem tål.

Men den medeltida uppvärmningen då? Ja, ca 950-1250 var det en, kanske två grader varmare här i norr än idag, med får och kor på Grönland! Ca 1300-1880 var en lång bister period med kulmen på 1600-talet (”lilla istiden”). Varför denna variation? Förändringar i solaktivitet och, kring 1275, stora mängder avkylande vulkanaska som ledde till självförstärkande kyleffekt med mera snö och is.

Men idag är klimatet mänsklighetens ansvar!