Söndag 17 januari sänder P1 sin gudstjänst från Johannebergs missionskyrka – Equmeniakyrkan – i Göteborg. Temat är Livets källa, livets vatten. Och jag har inbjudits att samla några tankar kring detta.

Det kommer att handla om både det yttre, fysiska vattnet – och det inre, vårt behov av en stilla punkt i tillvarons brus. Jesus säger i en av texterna: ”Den som dricker av detta vatten skall aldrig någonsin törsta”. I min kontext på söndag: När vi vet att vi är älskade – av människor, av Gud – behöver vi inte konsumera oss till bekräftelse, utan i leva våra liv i förtröstan och materiell förnöjsamhet.

Det är bra för kroppen, för själen. Och för Moder Jord.

Välkommen att lyssna!