”Man blir änna lite religiös”, utbrister min vän. Jag nickar. Knappast någon människogjord kyrka kan tävla med pingsthelgens gröna valv, lövsångarens liturgi eller de snövita häggarnas sötma.
”Vi tror på Big bang, DNA och evolutionen”, lyder vår vanligaste svenska trosbekännelse. Jag instämmer. Men vill borra djupare: Varifrån kommer materien, energin, själva naturlagarna? Var har själva existensen sitt ursprung? Thomas av Aquino, medeltidens storslagne tänkare menade att ”Gud verkar allt i det djupaste djupet av allt”. Religionsvetenskapen kan visa att ungefär så tänker även många av oss så kallade moderna. Vi vet att det inte löser några problem – för vem har då skapat Gud? – men vill gärna bejaka att det finns en Intelligens och helst en Kärlek bakom den märkliga tillvaron.
Mest handlar dock vår trosbekännelse om tron på Välfärdsstaten. Oavsett politisk hemvist sätter 70 procent av svenska folket sin tillit till den, högsta siffran i världen. Den svenska modellen – kontraktet mellan staten och individen – ses inte bara som ett tekniskt socialt system utan som uttryck för vår människosyn, en anständig moral. Och många runtom i världen inspireras av den, t ex presidentkandidaten Bernie Sander i sina eldande tal inför unga amerikaner som tappat tron på den råa kapitalismen.

I en turbulent och osäker tid som vår är tilliten en tillgång värd att vårda. Inte minst när klyftorna ökar mellan rik och fattig också här hos oss.

Men som i alla trossystem finns det reformatorer på ont och gott: Skall flyktingar och nyanlända få del av välfärden fullt ut? Nej, säger somliga och vill stänga dörren helt. Ja, säger andra, men vi måste anpassa modellen så att vi ger så många människor som möjligt en fristad i Sverige undan krig och förtryck.

Härom dagen träffade jag min gode vän som med hustrun varje vecka medverkar på ett av Uddevallas språkkaféer. Han utstrålade pingstens eufori! Och jag tänkte: Vi behöver fler mötesplatser där vi oberoende av bakgrund, åldrar, etnicitet och klass kan mötas för att forma ett mer rättvist och inkluderande Sverige. Biblioteken, kanske?

Känn ingen oro, tappa inte modet! En text i Eurovisionsschlagern? Nej, men citat från Jesus i pingstdagens evangelium.