De senaste veckorna har jag haft ett engagemang i stort sett varje kväll, det känns som ”förr i tiden” när jag ständigt pilade över landet.4 oktober ledde jag en vandring för drygt 35 personer på Bredfjället; målet var backstugeruinen vid Torsberg, där fjällets enda mord (dråp?) ägde rum 1857. Dramatiskt att sitta runt stenfoten och fundera! 5 oktober talade jag om mat och moral på Södertullskyrka; på kvällen i Strömstad handlade det om hotet om förbuskning av Bohusläns sköna stränder. 7 oktober på Flämslätt i Eggvena, Västergötland var temat Förundran. Och dagen därpå, 8 oktober föreläste jag för stiftets pilgrimer på Åh stiftsgård. Söndagskvällen 9 oktober samarbetade jag med en stor kör i Stensjökyrkan i Mölndal. 12 oktober handlade det om förundran i Färgelanda församlingshem och nästa kväll, 13 oktober, var temat Bibeln och vetenskapen i 50-årsjubilerande Guldhedskyrkan, Göteborg.