Ni minns säkert att tv-bolaget CNN för fyra, fem år sedan rankade Bohuskusten som det sjunde vackraste ”vildmarksområdet” i världen. Bortsett från att de amerikanska journalisterna inte begrep att vår kust inte bara är vild utan minst lika mycket ett levande kulturlandskap med folk och fä blev vi förstås väldigt stolta. CNN har ju också rätt i att den kala skärgården längst i väster är globalt tämligen unik.

När jag och en fotograf nu håller på att skriva en bok om kusten, dess historia, människor, kultur och natur har jag anledning att regelbundet kuska längs våra stränder, med bil och till fots. Och då blir jag faktiskt orolig.

Med djupa rötter i Bohusskärgården tillhör jag dem som vill se en skicklig och väl genom tänkt balans mellan bevarande och utveckling. Så tycker jag också att de Bohuslänska kommunledningarna och länsstyrelsen har agerat under tidigare decennier. De senaste fem, tio åren har exploateringen dock fått andra och mer tveksamma drag:

• Det byggs småbåtshamnar/marinor i biologiskt och estetiskt känsliga vattenlägen där myndigheterna tidigare var synnerligen restriktiva
• Det sprängs och byggs jättelika bostadshus på bergsknallar som för inte läge sedan sågs som nästan helig allemansrättslig mark
• Det växer fram en oregerlig mix av fastigheter i de mest skilda stilar där somliga förvisso fångar upp den Bohuslänska byggtraditionen medan andra tycks nerslängda direkt på graniten utan någon som helst tanke

Visst skall Bohuskusten utvecklas. Jag är bara rädd att världens sjunde vackraste kust på något årtionde eller två skall förlora sin ”själ”, privatiseras och förvandlas till ett Klondyke där snabba, starka kapitalflöden avgör vad som sker på bekostnad av det eftertänksamma demokratiska samtalet om kultur-, natur- och skönhetsvärden. Jag tror att kustkommunernas politiker ofta har goda ambitioner men att det är svårt att stå emot när investerare frestar med spa, hotell, jobb och skatteintäkter. Vem tar det övergripande ansvaret, makten att staga upp det som inte borde få ske? Bohusläns museum? Länsstyrelsen? Regeringen?

Till sist: Utan bete förbuskas och utarmas stränderna på sin flora och skönhet. Byråkratin för nya markägare att få länsstyrelsens dispens för djurhållning måste därför snarast lösas upp!