I måndags, efter drygt fyra månaders vånda, fick Sverige åter en S-MP-regering. Som dock ska styra Sverige med starka inslag av liberal borgerlig politik. Det ska bli spännande att se hur det går. En sak är säker: Klimat- och miljöpolitiken skärps nu rejält, med både Centern och Miljöpartiet i samma styrande riksdagsmajoritet.

Jag minns när jag för drygt tjugo år sedan fick formulera den gröna delen i dåvarande s-statsministern Göran Perssons trontal. Löftena om miljardsatsningar på det vi då kallade ”gröna folkhemmet” ansågs banbrytande: Pengar till kommuner och företag som samverkade kring förnybar energi, cykelbanor, trafikprojekt, kvävefångande våtmarker osv.

Nu, 2019 har vi kommit betydligt längre på vägen mot ett hållbart Sverige. Regeringsförklaringen i måndags innehöll en lång löfteslista. Med plus, minus och en del frågetecken:

•Skatten sänks på arbete och företagande, och höjs på miljöstörande verksamhet. Hela 15 miljarder kronor skatteväxlas på detta sätt. Bra.

•Klimatinvesteringsprogrammen för företag och privatpersoner görs mera effektiva. Pengarna som M och KD tog bort före jul återförs. Utmärkt.

•Satsning på mer kollektivtrafik; järnvägen får t ex 700 miljarder för upprustning. Gott, men räcker det?

•Satsning på elbilar. Bra, men hur? Försäljningen går trögt. Vi måste göra som Norge där vartannat nybilsköp i fjol var en elbil tack vare ekonomiska morötter: låg skatt, gratis parkering och laddning.

•Stopp för försäljning av bensin- och dieselbilar 2030. Bra vad gäller bensinfordon. Men säg inte kategoriskt nej till dieselbilen – som ju har 25 procent lägre klimatpåverkan! Och är en avgörande länk när vi nu snabbt kan och måste öka biodieselbränslen typ HVO, med svensk tallolja och certifierad palmolja. Elbilar är förvisso framtiden, men de löser inte alla problem; tvärtom bidrar de med en del nya, t ex hur batteriernas sällsynta metaller ska insamlas och återbrukas

•Fler hus ska av klimatskäl byggas i trä. Suveränt eftersom de är ”kolsänkor”. Men ytterligare styrmedel behövs som gör detta ekonomiskt intressant.

•Den biologiska mångfalden ska skyddas. Samtidigt har centern fått igenom att strandskyddet luckras upp. Och att pengarna tas bort till inventering av så kallade nyckelbiotoper i skogen där många skyddsvärda arter lever. Regeringen måste reda ut hur de olika målen ska uppnås samtidigt.