Det har varit en i dubbel mening het vecka om den globala klimatkrisen: I måndags FN-chefens uppmaning till världens regeringar att fasa ut de årliga miljardsubventionerna till fossila bränslen – och att skrota investeringar i nya kolanläggningar från 2020. Samma dag Greta Thunbergs känslostarka FN-tal om svek och tomma ord. I förrgår IPCCs nya rapport om att oceaner och isar värms och smälter i snabbare takt än forskarna hittills trott.

Allt detta speglas troligen i kväll i Göteborgs Konserthus. Ett klimatevent mitt i Bokmässan är en utmärkt idé eftersom mänsklighetens klimatpåverkan ju inte bara handlar om teknik, politik och ekonomi utan på djupet är en existentiell och moralisk utmaning. En fråga om mänskliga rättigheter och hur vårt liv är sammanvävt med naturen och andra arter. Om hur vi i jordens medel- och överklass lär oss sätta guldkant på tillvaron utan att med vår konsumtion och ekonomiska tillväxt förbruka och förstöra för kommande generationer här på vårt vackra blågröna rymdskepp i Vintergatan.

Det är då – när vi på allvar börjar begrunda denna inre dimension av klimatkrisens både orsaker och lösningar – som vi behöver poesin och skönlitteraturen, bild- och scenkonsten, musiken och dansen. För att förstå oss själva och andra, vidga vår empati och egga fantasin att tänka nytt. Och sedan, i förundran och vördnad ställa om våra liv och samhällen så att haven, skogarna, mullen och luften tål oss.

IPCC-studie är ännu en i raden av tunga larmrapporter, baserad på nästan sju tusen vetenskapliga uppsatser. I kalla siffror visar den hur en miljard människor redan idag – i Arktis, bergsområden, små ö-nationer och längs kusterna – måste försöka anpassa sig till ökande extremväder, översvämningar, sötvattenbrist och förändringar i fauna och flora. Det är lätt att misströsta.

Problemet är att medierna ofta ”glömmer” att berätta det som forskarna lika tydligt slår fast: Loppet är inte kört! Men tiden är kort, utsläppen måste sluta växa och inom tio år minska kraftigt, med nollutsläpp kring år 2050. Som mångårig opinionsbildare – med klimatböcker, artiklar, föreläsningar – är det trösterikt att se att världen nu vaknar på allvar (Trump och Bolsonaro har gu´skelov inte evigt liv!)

Forskare varnar för en ekologisk tipping point, där livsuppehållande system plötsligt kollapsar. Men kanske närmar vi oss nu istället en politisk tipping point, efter de senaste årens omskakande väderhändelser med enorma kostnader i liv och pengar? Där det som hittills setts som orealistiskt plötsligt blir möjligt? Ja, mitt i katastrofagendan växer många löftesrika skeenden fram som vi mår väl av att ta till oss. Här en lista på tio osorterade good news:

1. Parisavtalet från 2015 stärks för att nå 2-gradersmålet; de nuvarande insatserna är otillräckliga och leder sannolikt till 3 graders uppvärmning. FN-chefen fick i måndags nya löften från ett 60-tal länder.

2. ”Europa ska bli den första fossilfria kontinenten”, lovade EUs nya ledning i förra veckan. ”Unionens utsläppsmål för 2030 bör skärpas från 40 till 50 procent”.

3. EUs kolanvändning rasar; kolframställd elkraft minskade med 30 procent 2012-2018. Hälften ersätts med sol och vind, hälften med naturgas.

4. Hybrit är ett nytt svenskt utvecklingsprojekt som syftar till att om tjugo år kunna hjälpa världen att tillverka fossilfritt stål. Det presentades i FN i måndags av bl a SSAB, LKAB och Vattenfall.

5. FNs nya Principer för ansvarsfull bankverksamhet, PBB, antogs i
måndags av 130 storbanker, en tredjedel av den globala banksektorn
(SEB och Nordea är med) Det handlar om gröna och blå
obligationer, gröna bolån, och investeringar i fossilfria företag

6. Drygt 70 procent av världens klimatutsläpp kan kopplas till 100 stora företag, sägs i en färsk studie från Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Tung industri, livsmedel, transport, kol och olja, skogsbruk. I så fall blir det en genväg till minskad klimatpåverkan

7. Solpaneler har blivit 70-80 procent biligare de senaste fem åren. Priset
på sol- och vindkraft är nu lägre än för kol- och kärnkraft. Kina och USA leder ligan; 12 procent av Tysklands el är f n solkraft från hustak.

8. Elbilsrevolutionen accelererar. Tesla, Nissan, Volkswagen och många
andra är på banan. Volvo ska efter 2025 endast
producera el- och hybridbilar. Alltfler länder är i färd med att förbjuda
nyproduktion av fossilbilar.

9. Världens skogar binder koldioxid och bidrar till att minska
klimatpåverkan. Därför är det positivt att den globala skogsarealen idag är totalt 7 procent större än 1985; alltså inte mindre som ofta påstås i media. Kina planterar nu 30 miljoner hektar skog.

10. Köttkonsumtionen i Sverige har minskat; det nötkött som köps av hushållen kommer till 80 procent från svenska djur med EUs lägsta klimatpåverkan, tack vare foder som till 90 procent är lokalproducerat med bara 3 procent (miljöcertifierat) sojamjöl. Kor som med sitt bete är avgörande för Sveriges rikaste mångfald av örter och insekter.

Klimatförändringen accelererar ännu så länge, den är existentiell och kan bara hejdas genom en rättvist utformad samhällsomdaning av historiska mått, tekniskt, ekonomiskt och socialt. Det kräver fler upplysta och målmedvetna ledare i politik och näringsliv än vi har för närvarande. Och en påläst, folklig massrörelse som ryter till, driver på, kräver resultat – och vägrar ge upp hoppet!