Boktitlar

 

 • Förundran, Foto: Tore Hagman. Votum 2021
 • Bråttom men inte kört. Frågor och svar om klimatet, Votum 2020
 • Tjöstelsrödsguiden – Tillsammans med fotografen Peter Muld. Eget förlag 2019
 • Bohuskusten – förr och nu. Foto: Jan Töve. Votum 2018
 • Mot alla odds? Verbum 2017
 • Bredfjällsguiden. Eget förlag 2017
 • Historien om Ljungskile. Eget förlag 2017
 • Maten och moralen – Ekerlids 2016
 • Fred, CAL – förlaget, Varberg 2015
 • Historien om Bredfjällspelen, Edmans Epistlar 2015
  (foto: Ulf Michal)
 • Småland – en kärleksförklaring, redaktör. Votum Gullers 2014
 • Vatten Värld – iakttagelser från en fjällbäck. Foto: Hans Månsson. Vattenvärld 2011
 • Röster från skogen. Människor och natur på Bredfjället. Foto: Jan Töve. Votum Gullers 2010
 • Småländska ord och läten. Antologi utgiven av Smålands akademi. Artèa 2010
 • Planeten Havet. Max Ström 2010
 • Havsblänk. De tio Öckeröarna. Gullers 2009
 • Priset för en hållbar värld. Göteborgspriset för hållbar utveckling, 2009
 • Kosterhavet. Gullers 2009
 • Darwin och vår herre. Cordia 2009
 • Till bords ombord på m/s Byfjorden. En kulinarisk resa genom fjordar och strömmar, recept Fredrik Sjöström, foto Agneta Thorsèn, Uddevalla Event 2008
 • Jordens och själens överlevnad. En brevväxling från 2018, med Martin Lönnebo, Cordia 2008
 • Matsmart. På spaning efter nya goda trender, med Bo Thunberg, foto Jan Töve, Gullers 2008
 • Förnöjsamhet, Gullers 2007
 • Smart energi, Västra Götalandsregionen 2007
 • Västerut. Natur mellan Vinga och Vättern, med Roger Olsson, foto Jan Töve, Tore Hagman, Gullers 2006
 • Makalös Makrill, recept Rasmus Strand, foto Agneta Thorsèn, Stepp production 2006
 • Förundran. Tankar om vår stund på jorden, Cordia 2006
 • Västkust. Från Nidingen till Koster. Westcoast, Sweden`s ocean front, foto Tore Hagman, Bokförlaget Max Ström 2004
 • Thoughts at the foot of a tree, Utbildningsdepartementet 2004
 • Jorden har feber. Kan vi hejda klimatförändringen? Atlas 2003
 • Siste man släcker ljuset. Kan hela Sverige leva? med Jan Lindvall Atlas 2002
 • Hornborgasjön, foto Jan Töve, Tore Hagman, Naturvårdsverket 2002
 • Ljungskile. Bygd och människor vid millennieskiftet, med Jan Lindvall 1999
 • Skogsarvet, Skogsstyrelsen 1999
 • Nådegåvan. Kyrka miljö år 2000, m fl, Kyrkans Miljövärn 1998
 • Världens chans. En bok om ekologi, teknik och solidaritet, Atlas 1998
 • Vårt hem i universum, med Jan Klein, studentlitteratur 1997
 • Gläntor, foto Tore Hagman, Edman & Hagman naturböcker 1997
 • Erik och Sigvard – men sen då? Foto: Torsten Axelsson, Gullers 1996, nyutgåva 2008
 • Kretsèns i Kretsloppet, med Bo Thunberg, Håll Sverige Rent 1995
 • Solvarv 1993, foto Tore Hagman, nyutgåva Gullers 2007
 • Det friska vattnet, med Martin Lönnebo, Verbum 1993
 • Tankedroppar, red, Libris 1992
 • Vär(l)d att vårda, Lutherhjälpen 1991
 • Ett annat Sverige, Norstedts 1991
 • EG – räddning eller katastrof?, med Per Gahrton, LT:s förlag 1991
 • En värld av sådan skönhet, redaktör, Verbum 1990
 • Bondens landskap, foto Tore Hagman, Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1988
 • Sverige är fantastiskt – men hur länge? Norstedts 1987
 • Jordens sång, Gummessons 1984, nyutgåva Norstedts, pocketupplagor 1990, 1991
 • Härlig är jorden; Libris 198
 • Det trotsiga hoppet, redaktör, Verbum 1983
 • Den stora utmaningen, Libris 1983
 • Jord att älska, Gummessons 1981

En antal antologier där jag medverkat:

 • Biologi och livsåskådning. Natur och kultur 1994.
 • Svenska turistföreningens årsböcker om Dalarna (1997) och Stockholm (1998)
 • Gå med Gud – en introduktion i pilgrimsvandring, Cordia 1999
 • En rimligare värld, Libris 2002
 • Jordbruk, handel och utveckling, Kungl skogs- och lantbruksakademin 2003
 • Mark – människa – miljö, Göteborgs Universitet 2004
 • Tyst! En antologi om tystnad, Verbum 2004
 • Konsten att leva. Verktyg för en befriande andlighet, Libris 2005
 • Hållplats livet – en liten bok om meningen med livet, Atlas 2006
 • Ingen liten lort. Astrid Lindgren som opinionsbildare, Rabèn & Sjögren 2007
 • Linnè. En småländsk resa, Prisma 2007
 • Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Studentlitteratur 2007
 • Elin Wägner. Det första fotstegets moder, Artèa 2009
 • Att svära i kyrkan. Om evig tillväxt på en ändlig planet. 2013
 • Småland – en kärlekförklaring (redaktör),Votum Gullers, 2014