Politik

 • Politisk sakkunnig i miljöfrågor hos statsministern Göran Persson 1996-1998.
 • Politisk sakkunnig hos miljöminister Kjell Larsson 1999-2001
 • Statlig enmansutredare om hållbar konsumtion 2004-2005, författare till Hållbara laster – konsumtion för en ljusare framtid – SOU 2004:119 – (finns på nätet) Bilen Biffen Bostaden – Om hållbar konsumtion SOU 2005:51 (finns på nätet)
 • Idègivare till och gen sekr för Göran Perssons oljekommission våren 2006, författare till slutrapporten På väg mot ett oljefritt Sverige, juni 2006 (finns på nätet)
 • Ledamot av regeringens miljövårdsberedning 1994-2005
 • Ledamot av Naturvårdsverkets styrelse 2001-2006
 • Ledamot av länsstyrelsens insynsråd, Västra Götaland 2002-

Ideellt miljöarbete

 • Ordförande i Göteborgspriset för Hållbar Utveckling 2000-2010
 • Ledamot i juryn för Kungsfenan, the International Fisheries Award 2001-2010
 • Initiativtagare till varumärket Kaprifol, ekologisk naturbeteskött i Bohuslän/Dalsland, 2001 (ordförande i styrgruppen 2001-2005; Kaprifol fick 2003 Coops Änglamarkspris)
 • En av initiativtagarna för företagar- och kommunnätverket Miljöresurs Linnè i Småland, 1990
 • Ledamot av Svenska Naturskyddsföreningens riksstyrelse, 1991-1994, vice ordförande 1993-1994
 • Initiativtagare till /ordförande från starten 2000 i FFF Föreningen Föryngra Funneshultssjön

Svenska Kyrkan

 • Idèkläckare till Ärkebiskopens internationella klimatkonferens, Interfaith Climate Summit i Uppsala, november 2008. Uppsala Climate Manifesto (finns på nätet)
 • Initiativtagare till Sveriges första ekumeniska miljökonferenser 1980-1982, med bl a Harry Månsus
 • 1992 tillsammans med biskop Martin Lönnebo initiativtagare till Svenska Kyrkans Miljövärn (ledamot av styrgruppen 1992-2002)
 • Ledamot av styrelsen för Svenska Kykans Internationella Nämnd (fd Lutherhjälpsnämnden, 1998-2004)

Övrigt föreningsarbete

 • Vice ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, 1991-1994
 • Ledamot av styrelsen för Individuell Människohjälp 2002-2010
 • Ledamot av Smålands Akademi
 • Initiativtagare till och ordförande i styrelsen för Bredfjällets Teatersällskap som 2013 och 2014 producerade Bredfjällspelen (www.bredfjallspelen.se)

Reseledning

 • Tillsammans med hustru Britt-Inger har Stefan i tio års tid natur- och kulturresor runtom i världen för AnsgarResor i Göteborg.
 • Våren 2014 var Stefan ciceron på resebyrån Flod och Hav´s resa till Papua Nya Guinea