Solenergi på alla kommunala fastigheter som nybyggs eller renoveras från och med 2015. 46 procent förnybar energi 2018. Och en kommun som 2030 inte längre är beroende av olja, fossilgas och bensin.

Det är några av målen i Uddevallas energiplan för perioden 2015-2019. Nästa vecka klubbas den av fullmäktige. Planen utlovar också en biogaspump på Torp och laddningsstationer för elbilar. Plus att alltfler av kommunens bilar skall rulla på klimatsmart el eller gas.
Hurra, Uddevalla! Detta är helt i linje med den spännande modernisering som pågår i flera länder. Och fort går det: 2050 kan en tredjedel av all världens el komma från solceller, anser Internationella Energibyrån, IEA. Inte osannolikt alls, eftersom IEAs prognos för installerad solkraft 2020 är uppfylld redan i år! Orsaken är solklar: Tekniken blir gradvis bättre, bl när det gäller ökad ljusupptagningsförmåga. Därför har priset fallit från 700 kronor per kilowattimme på 70-talet till mindre än 2 kr idag; bara mellan 2008 och 2012 sjönk det med 80 procent! Det har i sin tur satt fart på försäljningen, något som även IKEA bidrar med genom att erbjuda folksolceller i varuhusen i Storbritannien, Schweiz och Holland (dock ännu inte i Sverige, märkligt nog!)

Soltekniken kan troligen snart stå på egna ben, dvs utan statligt stöd. En EU-rapport visar att ny storskalig sol-el idag kostar 88 öre/kWh, tio öre mindre än ny kärnkraft. Tyskland är global sol-etta med 6 procent ljusproducerad el. Jämför Sverige där andelen släpar nere på promillen! Trots att medelsolinstrålningen i Syd- och Mellansverige oss är lika hög som i Mellaneuropa. Och trots att vi genom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, ligger i fronten med vår solcellforskning.

Men nu anar vi en soluppgång också här hemma. Regeringen satsar i vårbudgeten 125 miljoner i solstöd år 2015 och totalt 600 miljoner fram till 2018. För dem som vill sätta solpanel på villan, skolan, lagården eller företaget betyder det 35 procent lägre kostnad för inköp och montering. Utmärkt, men ändå faktiskt otillräckligt. Redan idag motsvarar ansökningarna det ekonomiska stöd som finns för hela mandatperioden.

Uddevallapolitiker, håll er framme!