Å, så fort tiden löper med oss! Det var i maj 2005 som jag presenterade ”Bilen Biffen Bostaden”, min statliga enmansutredning som fick stor uppmärksamhet i medierna. Där föreslog jag bl a att minst 25% av livsmedelsupphandlingen till skolor, sjukhem mm senast 2010 skulle vara ekologisk, alltså i princip KRAV-märk (2014 var genomsnittet för kommunerna ca 27%!). Lanseringen skedde inte minst i Almedalsveckan.

Året efter gällde det oljekommissionens förslag, bl a om förnybara bränslen och bränslesnåla bilar – förslag som forskare och näringslivstoppar under Göran Perssons och min (sekreterare!) ledning arbetat fram under våren 2006. Om inte Persson sen gått och förlorat valet tror jag att mycket av detta faktiskt hade genomförts…

Spännande tider! Men kampen går vidare eftersom det mesta – trots framsteg – ännu är ogjort. Hur ska Sverige t ex klara målet om en ”fossiloberoende fordonsflotta” år 2030? Jo, det finns förvisso strategier, inte minst skapade av det s k 2030-sekretariatet. Men hur konstruerar vi de skarpa verktygen för att genomföra dem? Jag är obotlig optimist. Det går om vi vill – och det är också bra för jobben och ekonomin. Men det brådskar.