Nordhavsräkan är nu definitivt räddad – genom MSC-certifiering! Igår morse firade vi detta med räkfrukost på Fiskauktionen i Göteborg. Det var i sista stund. För om MSC – världens största miljömärkning av fisk och skaldjur – inte hunnit märka i tid hade t ex COOP slutat sälja svensk räka. Ett hårt slag för Bohusläns räkfiskare och kustsamhällen.

Och detta utan vetenskaplig grund! För räkan är inte hotad, trots larm från Artdatabanken och Världsnaturfonden WWF, som med sitt rödljus bett oss sluta köpa den. Genom att media inte gått till botten med frågan har läget framstått som förvirrat. Vi är dock några som i media uppstudsigt gått emot det annars så förträffliga WWF – och därigenom sannolikt förmått många konsumenter, främst här på Västkusten, att inte bojkotta bohusräkan. Det är jag glad för idag. För så här enkelt ligger det till:

• ICES, det vetenskapliga Havsforskningsrådet kan från starten 1963 visa att räkbestånden i våra kusthav successivt blivit allt större. Men de har ”dippat” då och då, allvarligast 2007-2012 på grund av kallvatteninströmning. Nu är dock tillväxten återigen god; ICES´ hållbara fångstkvot 2015 för Västerhavet är därför ca 1 400 ton räka.
• Artdatabankens uppdrag är att enbart kolla på de senaste tio årens utveckling – och eftersom dippen ägde rum då måste de rödlista arten. Trots att den alltså inte långsiktigt är i fara.
• Världsnaturfonden WWF ville med all rätt sätta stopp för att – ett fåtal! – räkfiskare kastar fångad småräka tillbaka i havet igen. Detta är dock förbjudet i lag sedan 2009 och bör åtgärdas genom polisinsatser snarare än genom att bojkotta hela räkfiskarkåren.

Men nu är alltså räkan MSC-märkt – en trygghet för alla!

(Mitt debattinlägg i Bohusläningen idag)