Det är mycket känslosvall i diskussionen om Svenska kyrkan just nu. Uddevalla Energis förre VD Roger Johansson (L) skriver att han gick ur kyrkan 1981, alltså för trettiofem år sedan. Ändå vet han tvärsäkert att kyrkan 2016 tappat sin tro och är ”ett hopkok av allehanda vänsterinfluerade strömningar”. Det är som att döma ut svensk fotboll utan att gå på matcherna.

Jag vill ställa några frågor till Roger:

1. Du kritiserar ”Svenska kyrkans teologiska förvirring” – samtidigt som du tydligen anser att arbetet i kyrkans lokalförsamlingar är förtjänstfullt. Men då bortser du från att kyrkans teologi till 99 procent uttrycks i hennes 1 400 självständiga lokalförsamlingar där tusentals präster, diakoner och frivilliga arbetar i trosvisst engagemang med gudstjänster, dop, konfirmation, diakoni. Även om du ångrar att du ”inte kan gå ur kyrkan en gång till” (!) borde du nog studera verkligheten idag, som i Uddevalla eller här hos oss i Ljungskile församling. Välkommen – vi ska guida dig! Precis som du guidat mig i ditt goda arbete som lokal energichef.

2. Du och andra talar i svepande ordalag om kyrkans vänstervridning. Jag vill veta exakt vad du menar:

a) Är kyrkans sociala arbete vänstervridet, det vill säga omsorgen om sjuka, ensamma, flyktingar?

b) Är kyrkans arbete med klimatfrågan vänstervridning, det vill säga omsorgen om det bibeln beskriver som Guds skapelse?

c) Är kyrkans arbete för mänskliga rättigheter och social och ekonomisk rättvisa, i Sverige och globalt, ett uttryck för vänstervridning?

d) Är kyrkans arbete för fred och försoning vänster?

För mig och andra i kyrkan är denna typ av engagemang inget annat är en följd av Luthers kallelselära, det vill säga att kristen tro skall levas i vardagen tillsammans med andra människor av god vilja, oavsett livsåskådning. Luther följer i sin tur bibelns lära, till exempel profeten Amos: ”Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!” Och Jesus: ”Vad ni gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”.

Det kristna evangeliet är varken höger eller vänster på vår nutida politiska skala. Men det är mycket radikalt.

Efter decenniers engagemang i kyrkan, lokalt och nationellt, är jag ofta kritisk mot att hon ibland tappar sälta och mod och blir konserverande och menlös. Vad gäller dagens debatt: Självklart måste kyrkans ledning i Uppsala – och vi lokalt – fördöma det fasansfulla våldet mot kristna medsyskon! Men det gäller också andra förföljda och utsatta medmänniskor oavsett tro och etnicitet. Kyrkans evangelium är ju att Jesus kom, inte i första hand till kyrkan – den fanns inte ens då – utan till hela världen, till hela mänskligheten, med bud om barmhärtighet, rättvisa och försoning.

Stefan Edman