Förra veckan höll Mr Trump sitt första stora tal inför kongressen och miljoner tv-tittare. Mindre aggressivt, mer presidentlikt. Men ändå samme gamle kaxige Donald: Mexicomuren skall byggas genast, ”great, great”. Handelsavtalen skrotas, Obamacare monteras ned. Och så det mest korkade i ett redan starkt rustat USA: Krigsmakten skall få ytterligare 54 miljarder dollar, svindlande mycket pengar som tas från, ja just det: bistånd, klimat, miljö.

Vi får se hur det slutar, inte ens kongressens republikanska majoritet kommer att stötta hela paketet. Särskilt spännande blir det att se vad de gör med Trumps i dubbel bemärkelse fossila energi- och klimatpolitik. De borde kasta ett öga på Kina. För samtidigt som USA nu sänker miljökraven för kol och olja och subventionerar skifferolja (”fracking”), oljepipelines och gruvbrytning så marscherar kineserna snabbt i rakt motsatt riktning:

• Kina satsar 3 300 miljarder kronor på förnybar energi 2016-2020. Det kommer att skapa 13
miljoner nya jobb.
• Kina invigde två nybyggda vindkraftverk varje timma under hela 2016.
• Kina installerar mest solpaneler i världen.
• Kina satsar på gröna stadsdelar med hållbar energi och infrastruktur.
• Kina blir sannolikt först med prisvärda vätgasdrivna bränslecellbilar.
• Kinas mål är att 15 procent av energikonsumtionen 2020 skall vara förnybar.

Kontrasten till Donald Trumps politik kan inte bli större. Men fram till nu har USA och Kina en delad förstaplats i ligan över de bästa länderna på fossiloberoende teknik. Ett av Obamas första initiativ som president för åtta år sedan var att stimulera teknik- och företagsutveckling på just detta område, som enligt börsanalytiker blir det snabbast växande ekonomiska segmentet i världen. Det är inte bara viktigt för att världen då på sikt bör kunna nå Parisavtalets mål om maximalt två graders medeltemperaturhöjning (helst 1,5). De företag och nationer som leder den gröna utvecklingen kommer dessutom att tjäna stora pengar på export och på många nya arbetstillfällen.

Precis det kineserna nu förstått. Precis det Trump inte ännu förstått.

Trumps navelskådande nationalism kommer i första hand att drabba amerikanska företag, jobb och hushåll – tvärtemot vad presidenten själv inbillar sig.

Vem eller vilka kan stoppa denne man?