Igår samlades drygt tusen kyrkligt engagerade på Svenska Mässan i Göteborg för att nominera sin kandidat till ny biskop i Göteborgs stift, alltså Bohuslän, Halland och staden Göteborg. Och om en månad, söndag 17 september, är det allmänt kyrkoval i Sverige. Då kan alla som är 16 år och medlemmar i Svenska kyrkan gå till valurnorna i sin församling och välja vilka som skall styra kyrkan de kommande fyra åren – lokalt, i stiftet och på riksnivå.
Svenska kyrkan är fortfarande världens största lutherska kyrkosamfund med 6,2 miljoner medlemmar (62 procent), trots alla avhopp de senaste åren. Ändå var det bara 12,8 procent som röstade 2013 (Ljungskile församling nådde 22 procent, stiftets högsta siffra!)

Varför är det så få som röstar? Trots att kyrkans konserter, kulturarv, diakoni och flyktingarbete uppskattas av många? Svar: Få bryr sig om kyrkan som institution, som ”apparat”. Vilket inte är samma sak som att Sverige är ”sekulariserat”: 53 procent säger sig tro på ”Gud inom varje människa” eller ”något slags ande eller livskraft”.

Hur skulle Jesus själv ha röstat den 17 september? Högst sannolikt på de människor och grupper som lovar omsätta hans eget ”program”, här i koncentrat direkt från evangeliernas berättelser:

• Vänd andra kinden till, försona dig med dina fiender, älska dem
• Akta dig för allt habegär, en människas liv beror inte av överflöd på ägodelar
• Ge åt den som ber dig, om någon vill tvinga dig att gå en mil med honom så gå två
• De sista ska bli de första

Kärlek, ödmjukhet, enkelhet, förlåtelse, fred och omsorg om medmänniskan – det är alltså sådant Jesus brinner för! Ett program som krockar rätt rejält med en del som anses superviktigt i vårt samhälle – och kanske ibland också i kyrkan?

Jag har ställt upp partipolitiskt i tidigare kyrkoval. Med största respekt för dem som fortsätter att göra så, hoppas jag framöver på fler breda lokala grupper som engagerar sig i kyrkan på egna meriter och visioner. Folk som alltså inte ens behöver tillhöra ett parti eller en etablerad grupp men som vill öppna, förändra, förnya och fördjupa inte minst den egna församlingen. Så att den i sorg och glädje kan bli ett ännu bättre forum för allas våra livsfrågor.

Missa inte att rösta den 17 september!