”Jag vill varmt rekommendera din bok ”Mot alla odds?” sa författaren och debattören Göran Greider när vi möttes på förlagets releaseparty i Stockholm i måndags. Det kändes väldigt bra i skrivarsjälen! Efter en halvtimmas dialog oss emellan fick den fulltaliga publiken kommentera och ställa frågor, och sedan mingla med dricka och tilltugg.

Boken på ca 170 lättlästa – tror jag – sidor kretsar kring temat ”Är det rimligt att tänka sig Gud i en kultur som vår, där religion ibland betraktas som viskepelse och extremism och där vetenskap och teknik triumferar?”.

I tre essäer diskuterar jag – med utblickar mot idéhistoria och vetenskap – det olösliga dilemmat om världens lidande och Guds tystnad, möten mellan naturvetenskap och gudstro samt nya spännande teser om när och varför fenomenet religion (av religio=vördnad och religare=hålla samman) dyker uppunder människans evolution.

En essä frågar sig också lite vidlyftigt om det bästa ur religionernas kärleksläror möjligen skulle kunna bidra till den globala empati planeten och mänskligheten nu så akut behöver. Den sista texten handlar om min personliga tro på det för mig enda möjliga, ”mystiken och etiken”. I en av essäerna går jag också en rond med Luther som jag tycker kräver en mer kritisk granskning än den vi hittills sett under reformationsjubileet 2017.

”Mot alla odds. När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro” finns i bokhandeln och på nätet.