Är gudstro möjlig i en tid då vetenskap och teknik dominerar och religion sammankopplas med vidskepelse och extremism? Biologen och författaren Stefan Edman har skrivit mycket om miljöfrågor och hållbar utveckling. Här presenterar han sex essäer om vetenskap, filosofi och idéhistoria. Han behandlar den klassiska frågan om Gud och världens lidande.

Edman skriver om evolutionen och ser Gud som en kraft i evolutionen. Han saknar teologer och
predikanter som låter sig inspireras av vetenskapens förundran och efterlyser forskning om sambandet mellan vetenskap och religion. Han skriver om religionens betydelse för evolutionen. Religionen har bidragit till sammanhållning och solidaritet och därmed till människans utveckling.

Edman brottas med Luther och framhåller sekulariseringen som en positiv konsekvens av kristen tro. Inspirerande och tankeväckande relaterar Edman vetenskapliga rön om religionens betydelse. Boken präglas av författarens vördnadsfulla fascination över världen,evolutionen och Gud. Kristendomen handlar för honom om att ha omsorg om medmänniskor och jorden.