De allra bästa böckerna är de som dröjer sig kvar länge i minnet och som får en att fundera vidare kring bokens frågor. En bok som blir som en del av ens egen tankevärld. Det gör Stefan Edmans fantastiska ”Mot alla odds?” där han i sex essäer filosoferar och delar med sig av sina funderingar, tankar och ställningstaganden kring frågor om Gud och livet och världen och vetenskapen. Han är själv naturvetenskapsman och kan sitt ämne. Den ateistiska humanist som läser den med öppet sinne och stannar kvar i sitt blinda troende av vetenskapens allsmäktighet måste vara analfabet.

Vetenskapen har gjort mycket gott för mänskligheten. Men den vetenskapsperson som fortfarande tror att vetenskapen har alla svar, den är inte särskilt intelligent eller kunnig. Vetenskapen har så oändligt mycket kvar att upptäcka och så mycket den aldrig kan förklara eller fånga in med våra begränsade sinnen och verktyg.

Å andra sidan har religioner inte heller svar på allt. Om Gud är allsmäktig, som många religioner säger, hur kan en så mäktig gudskraft tillåta så mycket ont som sker?

Stefan Edman ser på ämnet vetenskap kontra gudstro ur flera synvinklar. Han tar på ett ärligt och ömdjukt, men också oerhört kunnigt sätt, upp ämnet.

En jordbävning inträffade allhelgonadagen 1 november 1755 i Lissabon i Portugal. Den startade i havet nära Lissabon. Skalvets epicentrum har beräknats ha legat 200 kilometer sydväst om Kap Sankt Vincent, och man tror att jordbävningen var i närheten av nio på Richterskalan. Jordbävningen försvagade, genom sin omfattning, Portugal som land och inverkade menligt på landets stormaktsambitioner.

Människor var samlade i kyrkor för att fira gudstjänst men många tusentals dog av skalvet och av de enorma vågor som skalvet orsakade. Kanske var det denna naturkatastrof som startade sekulariseringen av västvärlden?

Människor började ifrågasätta: hur kan en gud ha skapat världen och vara allsmäktig och tillåta sådana katastrofer? Frågan är evig. Människor har ställt sig den i alla tider.

De sex essäerna har följande rubriker och underrubriker:
Hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro – Guds tystnad och världens lidande
Universum är människovänligt – Är det därför vi finns till?
Gudar – redan 70.000 år före Kristus? – Så blev vi Homo religiosus
Frihetsfightr och furstefjäskare – Har vi någon glädje av Luther idag?
En jord, en mänsklighet – Kan religionernas kärleksbudskap hjälpa oss?
Störst är kärleken – Religiös eller bara människa?

De sex ämnena tar han itu med kunnigt och mina egna tankar fortsätter att reflektera vidare. Boken är perfekt som julklapp eller present till var och en som är öppen för de existentiella frågorna.

Stefan Edman är en duktig skribent. Språket är vackert och en njutning av läsa, dessutom är boken vackert formgivet och i ett härlig behändigt format som är lätt att bära med sig och läsa på bussen, i tunnelbanan, i väntan på tåg.

ROSE-MARIE SÖDERGREN
14.11.2017

Mot alla odds? – när hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro
Författare: Stefan Edman
Utgiven: 2017-10
ISBN: 9789152636978
Förlag: Verbum AB