Häromdagen kom de lokala valbroschyrerna med löften om hur Uddevalla ska utvecklas de kommande fyra åren. Bra men mestadels allmänt hållna förslag som ingen väljare kan vara emot: Bättre skola, bättre hemsjukvård, nya brandstationer, dubbelspår på Bohusbanan till Göteborg.

Uddevalla är ingen dålig kommun att leva i! Ändå rankades den av näringslivet i fjol så lågt som på 233:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Orsak: Brister i service, bemötande, kompetens, handläggningstider. Attityder vi vanliga kommunmedborgare också möter ibland.

Här några tuffa utmaningar för nästa mandatperiod:

Osannolika långbänkar. Paradexemplet är förstås badhuset, där man efter årtionden av diskussioner ännu inte är överens. I en annan kommun hade det varit byggt för länge sedan. Ett annat aktuellt exempel: Tennisklubben i Ljungskile har hittills väntat i flera år på att få bygga en ersättning för de tennisbanor man berövades när ett nytt kommunalt flerbostadshus byggdes på de gamla banornas plats i centrum.

Bristfälliga beslutsunderlag. I våras lade majoriteten fram ett förslag om kulturhus i Uddevalla, en gammal dröm. Men ingen politisk samsyn hade knådats fram – så det blev kraschlandning i kommunfullmäktige. Annat exempel: Skolan i Källdal där bygget stod stilla en tid i våras och tickade utgifter på grund av brister i upphandlingen.

Turbo på Torp – men Centrum då? Många med mig förvånades över att kommunen nyligen beviljade byggnadstillstånd för ett hotell på Torp. Bra för resenärer längs E6, givetvis Men det betyder fortsatt satsning på Torp som ”parallellstad” samtidigt som politikerna med all rätt ojar sig över Centrums förtvining. Hur tänker de?

Ledarskap och samarbete. Jämfört med Trollhättan är detta lite grand av en bristvara i Uddevalla, oberoende av vilket politiskt block som är i majoritet. Vad som akut behövs är ett visionärt ledarskap som enar över blockgränser och förmår kommunicera och entusiasmera. Och som utövar en tydlig och effektiv styrning av tjänstemannakåren så att målen kan nås.

Det finns definitivt god vilja och kompetens i Uddevalla. Problemen sitter kanske delvis i väggarna, en kultur från förr? Hur som helst måste en nyordning snarast komma till stånd. Om vår fina kommun ska kunna växa, blomstra och locka nya människor att bo och leva här.