I måndags kom FNs klimatpanel IPCC med sin nya stora rapport. Den visar skillnaderna i klimateffekt om jordens medeltemperaturökning kan hejdas vid 1,5 grader jämfört med 2 grader som var det så kallade Parisavtalets huvudmålsättning för tre år sedan.

Denna halva grad är troligen på liv och död för miljoner människor i utsatta regioner. Vid ”bara” 1,5 grad blir också skadorna på korallrev, skogar, grundvatten och biologisk mångfald mindre än om uppvärmningen tillåts stiga till 2 grader. Liksom extremväder, isavsmältning och havsnivåhöjning.
Men om världssamfundet – inklusive lilla Sverige – skall försöka låsa fast klimatförändringarna vid 1,5 grader krävs radikala samhällsförändringar på alla plan. Politiken måste bli tuffare, vår livsstil materiellt varsammare. Och varje företagare allt skickligare på att producera varor, tjänster och logistik på ett så effektivt, förnybart och klimatsmart sätt som möjligt. Vilket också i de flesta fall är ekonomiskt mera lönsamt.

Förra fredagen var jag inbjuden att tala om hållbar utveckling för ett 100-tal företagare på frukostmöte i Skärhamn. Arrangör var Tjörns kommun och vi inledde med att avnjuta gott lokalproducerat bröd och dito sill, marmelader och juicer. På ön med nästan 16 000 fasta invånare finns idag 2000 företag, de flesta med färre än tio anställda. Cirka 120 nya företag kommer till varje år.

Företagarna var jättetaggade! Själv påminde jag om Sveriges nationella mål för minskad klimatpåverkan: 2050 noll koldioxidutsläpp, 2040 helt förnybar el, 2030 70 procent lägre utsläpp från vägtrafiken. Jag underströk att jobbet för att nå dessa mål inte kan göras i sammanträdesrummen i Stockholm – utan bara här ute i ”verkligheten, av företag, besöksnäring, kommuner, jord- och skogsbrukar. Och när vi alla som medborgare äter, reser, köper kläder, prylar, semestrar, fritidsnöjen. Varje dag kan vi göra positiv skillnad! Statens roll är att lagstifta och skapa vassa styrmedel som gör det hållbara ekonomiskt intressant – och det skadliga så dyrt att det bränner i plånboken.

Tjörn visar vägen för de kommuner längs vår kust som ännu inte kommit på banan med den här typen av idéfrukostar för företagare. Här, över de ekoproducerade äggen kläcks idéer i kreativa nätverk. Hållbarhet och lönsamhet hand i hand – så kan Bohuslän dra sitt strå till stacken för det globala 1,5 gradersmålet.