I onsdags kom Trafikverket med dystra siffror om vägtrafiken och klimatet. Efter flera år med positiva trender – 2 procent minskade utsläpp per år, hög andel bränslesnåla fordon i nybilsförsäljningen – börjar vi backa i beteende: Nybilsförsäljningen har på senare år varit extremt hög, fler skaffar återigen bränsletörstiga bilar, andelen sålda bensinmodeller växer i förhållande till den 25 procent klimatsmartare dieselbilen. Lastbilstrafiken har ökat med 3 procent och färre åkerier kör på 100 procent biodiesel, HVO. En pluspost i tristessen: Fler hybrid- och elbilar rullar nu på våra vägar!

Men det övergripande scenariot är att Sverige på kort tid gått från 2 procent minskade årliga utsläpp till att öka med 0,5 procent. Illa. För att nå riksdagens mål, 70 procent mindre utsläpp från vägtrafiken år 2030 jämfört med 2010, måste vi enligt Trafikverket skära ned utsläppen med 8 procent/år! Med dagens mjuka styrmedel når vi knappt halvvägs. Kolla diagrammet!

Regering och riksdag måste alltså snarast skaffa fram både piska och morot i en smart mix. Saftigare morötter som får fler att köpa bränslesnålt, el eller hybrid, cykla, gå, ta buss och tåg. Som får fler företag att använda videokonferenser. Och åkerier att satsa ännu mer högeffektiv logistik och fyllda bilar. Piska, t ex i form av förbud att sälja fossilbilar från kanske 2025. Piska och morot för att få igång en mer transportsnålt samhälle.

Detta räcker ändå inte för att nå 70 procent, vi måste också de närmaste åren rusta upp järnvägar, etablera nya banor, bygga omlastningsterminaler där gods flyttas från lastbil till tåg på långa sträckor.

Det är här Bohusbanan kommer in i bilden. Trafikverkets nya siffror är ett av de starkaste argumenten för att rusta upp och förlänga den in i Norge och skapa en modern, snabb spårväg Göteborg-Oslo. Färska kalkyler från berörda norska kommuner visar på den stora klimatnytta man får om även delar av det fartygstransporterade godset körs på järnväg från norska hamnar till slutkund. Här har Uddevalla en viktig roll att spela som kompletterande terminal och västsvenskt logistikcentrum.

Mycket står på spel; sommartid exploderar biltrafiken på E6-an. Vid mätpunkterna på Uddevalla- respektive Svinesundsbron handlar det om en personbil var tionde sekund – och en långtradare i minuten. Ohållbart.

Bohusbanans framtid är temat för ett seminarium i riksdagen nu på onsdag. Då möts Trafikutskottet och Bohuskommunerna. Viktigt initiativ! I nästa steg borde Sveriges och Norges trafikministrar engageras för en gemensam strategi.