Hela 2018 röjde de sly och gjorde det vackert i vår kommun, i naturreservat, kring vägar och på utsiktsplatser. De var nyanlända och flyktingar som fått snabbutbildning med röjsågen och efter en dag i fält fick möjlighet att lära sig svenska språket. ”Naturnära jobb” hette denna utmärkta satsning som ägde rum i hela landet och betalades med skattemedel. Integration och naturvård, hand i hand!

Men den 12 december 2018 kom dråpslaget. Då klubbade riksdagen igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. 40 procent (!) av Naturvårdsverkets totala anslagsram försvann, inklusive samhällets stöd till klimatåtgärder i hushållen och industrin. Skogsstyrelsens pengar för skydd av nyckelbiotoper, extra värdefull natur, skars bort. Liksom Naturnära jobb; i brist på pengar las hela projektet ner och projektledarna sas upp.

Så i onsdags hände det: Stora delar av de borttagna pengarna kommer nu tillbaka – i regeringens, Liberalernas och Centerns så kallade vårändringsbudget!

Det innebär bl a 200 miljoner kronor för köp och skötsel av värdefull natur och att restaurera och nyanlägga våtmarker som fångar upp kvävet innan det tar sig ut i hav och vattendrag och orsakar övergödning. Våtmarksstödet togs bort helt i M/KD-budgeten i december, nu återställs det alltså. Skogsstyrelsen får 150 miljoner för att kunna ersätta markägare när de avstår från skogsbruk på områden med skyddsvärda nyckelbiotoper. Om Naturnära jobb-satsningen kan återuppstå är dock ännu oklart.

Den tunga Industrin ges ytterligare 100 miljoner – i ett stöd på totalt 1,8 miljarder (”industriklivet”) – för att bl a ersätta klimatpåverkande kol och olja med vätgas och el i processerna. En offensiv som också kan leda till lönsam export av klimatanpassad teknik. ”Klimatklivet” till hushåll och småföretag för minskade utsläpp återfår pengar som togs bort i december. Tillsammans med stödpengar för hemmaladdning av elbilar handlar det om 1,5 miljard kronor

Stödet till solcellinstallation får 300 extramiljoner 2019 och uppgår nu totalt till 736 miljoner. Genom att samtidigt minska stödnivån till 20 procent – fullt rimligt eftersom solpaneler blivit i snitt 70 procent billigare de senaste fem, sex åren – kan fler få del av pengarna i den allt längre kön av sökande.

”Den gröna återställaren” är det som sticker ut mest i de fyra partiernas gemensamma vårändringsbudget. Oavsett partitillhörighet kan nog alla med engagemang för natur, miljö och klimat känna stor lättnad: 2 miljarder kronor mer till Hållbara Sverige är inte fy skam!